201111101320910588GkyeGpqo201111101320910579jPCs7kjS

Bokslut, Årsredovisningar, Bolagsärende/ägarförändringar, Bemanningstjänster mm...

Bokslut, Årsredovisningar, Bolagsärende/ägarförändringar, Bemanningstjänster mm...

Controllerfunktion


Något av de svåraste sakerna som finns för mindre ägarledda bolag är att få en korrekt och omfattande bild över hur bolagets ekonomiska ställning och styrka ser ut.

Vi på MG2 erbjuder därför controllertjänster där återkommande ekonomiska analyser tillsammans med likviditets- och resultatbudgeteringar ger Er en utmärkt bild av företagets ekonomi, både för tillfället men även ur det kanske allra viktigaste perspektivet, i framtiden.

Dessa analyser kan bli en vägledning för hur Ert företag ska agera framåt, en belysning av vad som har varit bra och vad som eventuellt har varit mindre bra. Under hela processen finns våra konsulter där som bollplank och rådgivare till Er för att Ni ska kunna utvecklas som företag.

Extra trygghet för Er som företagare är att MG2 har ett utvecklat samarbete med ett flertal externa experter som kan ta hand om de frågor och problem som vi mot förmodan inte kan lösa.