201111101320910588GkyeGpqo201111101320910579jPCs7kjS

Bokslut, Årsredovisningar, Bolagsärende/ägarförändringar, Bemanningstjänster mm...

Bokslut, Årsredovisningar, Bolagsärende/ägarförändringar, Bemanningstjänster mm...

Auktoriserade redovisningskonsulter


Vi har av SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) blivit auktoriserade redovisningskonsulter vilket innebär att du som kund kan känna trygghet att lämna uppdrag till oss.

Auktoriserade redovisningskonsulter besitter en gedigen teoretisk och praktisk kompetens. Auktoriserade redo- visningskonsulter står under till syn av SRFs disciplin- nämnd och har kravet på sig att ha hög yrkesetik och följa "God redovisningsbyråsed".

Det krävs flera års praktisk yrkeserfarenhet som redovisningskonsult, att man har god basutbildning och att man fortlöpande genomgår aktualitetsutbildning inom redovisning och beskattning. Dessutom måste
varje konsult teckna en ansvarsförsäkring till skydd för sina klienter.